Thông báo gặp mặt "Triển khai kế hoạch thực hiện ĐATN & TTTN cho sinh viên khóa 2019"

THÔNG BÁO GẶP MẶT
V/V: Triển khai kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp & Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên
Học kỳ 2 năm học 2022-2023

1/ Đối tượng tham dự:
- Tất cả sinh viên đăng ký thực hiện Đồ án tốt nghiệp & Thực tập tốt nghiệp trong HK2 năm học 2022-2023 (Đặc biệt là sinh viên khóa 2019)

2/ Thời gian & địa điểm:
- Thời gian: Thứ 4, ngày 23 tháng 11 năm 2022 - lúc 17g00
- Địa điểm: Phòng hội trường E3-05.01

3/ Nội dung chương trình:
- Triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp tại Doanh nghiệp
- Triển khai kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp
- Công bố quy định mới về điều kiện thực hiện Đồ án tốt nghiệp (áp dụng từ NH 2022-2023)

4/ Yêu cầu:
- Tất cả sinh viên tham dự đủ và đúng giờ.
- Trang phục áo cam Hutech - hoặc áo Viện kỹ thuật

- Lưu ý:
Quá trình thực hiện ĐATN và TTTN trong HK2 NH 2022-2023, phía Viện sẽ tổ chức nhiều chương trình học thuật, hoạt động chuyên môn, hướng dẫn viết CV và nhiều cơ hội đối thoại cùng với các chuyên gia nổi tiếng & chuyên môn cao, ... nhằm hỗ trợ sinh viên có sự chuẩn bị tốt khi tham gia thực tập tại DN cũng như hoàn thành tốt sản phẩm ĐATN, cùng với các kỹ năng mềm khi tốt nghiệp ra trường.

Vì vậy. tất cả sinh viên đăng ký thực hiện 02 học phần trên phải tham dự đủ các chương trình do Viện tổ chức (Đây là điều kiện để GVHD đánh giá, và Viện xét hoàn thành quá trình thực hiện ĐATN & TTTN của sinh viên)
14607156