V.KT_THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỲ 2A NĂM HỌC 2022 -2023

THÔNG BÁO 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 2A NĂM HỌC 2022-2023
 
1. Kế hoạch thực hiện đồ án môn học (10 tuần: từ ngày 27/02/2023-21/05/2023):
• Thời gian SV gặp GVHD nhận đề tài đồ án môn học: Từ ngày 20/02/2023-26/02/2023 (gặp mặt trực tiếp)
• Thời gian thực hiện: Từ 27/02/2023-21/05/2023
• Thời gian GVHD tổ chức báo cáo đồ án môn học: 22/05/2023 – 28/05/2023
• Thời gian GVHD nộp điểm về Viện: 29/05/2023-06/06/2023

2. Danh sách GVHD: Tại đây

3. Lưu ý :
  • Đối với báo cáo đồ án môn học, kể từ học kỳ 1 năm học 2022-2023 sẽ có 2 giảng viên đồng tham gia buổi báo cáo kết thúc đối với từng học phần. Sinh viên điền và in 2 phiếu chấm điểm gửi giảng viên vào ngày báo cáo kết thúc học phần.
  • Các biểu mẫu cần có khi thực hiện đồ án môn học: Phiếu giao đề tài + Phiếu theo dõi tiến độ & đánh giá kết quả. (Hai phiếu này sẽ được đóng vào trong cuốn báo cáo, và có đầy đủ chữ ký của GVHD).
  • Sinh viên không tra cứu được tên GVHD, liên hệ: nb.vy@hutech.edu.vn(Cô Bảo Vy)
Hình thức thực hiện đồ án: Trực tiếp + Trực tuyến
VIỆN KỸ THUẬT HUTECH
14608628