VKT_Thông báo thời gian nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp - HK2A - Năm học 2022-2023

THÔNG BÁO
V/V: Nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp 
HK2A_NH 2022-2023
 
VKT_Thông báo thời gian nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp - HK2A - Năm học 2022-2023 10

►Biểu mẫu thực tập tốt nghiệp SV xem tại: TẠI ĐÂY

Sinh viên lưu ý phải photo đề cương đã đóng dấu của Viện và giấy giới thiệu đóng vào quyển báo cáo thực tập, bản gốc sinh viên nộp cho Doanh nghiệp.

 
VIỆN KỸ THUẬT HUTECH 
14610124
×