Thông báo Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 1 - Năm học 2023-2024

Thông báo Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 1 - Năm học 2023-2024 4
 
     3. Lưu ý    
  • Sinh viên nộp Đề cương thực tập trực tiếp đến GVHD ký duyệt
 
  • Về việc thay đổi doanh nghiệp: Sinh viên chỉ đổi doanh nghiệp thực tập trong thời gian đăng ký GGT. Sau thời gian thực tập chính thức (sau ngày 21/08/2023) SV thay đổi doanh nghiệp thực tập phải làm đơn xem xét phải có xác nhận của GVHD và nộp về VP Viện kỹ thuật.

 
  • Sinh viên không có tên trong dữ liệu tìm kiếm liên hệ VP Viện Kỹ thuật (E1-02.08) gặp Cô Anh Thư để được hỗ trợ.
 
TP.HCM, ngày 09 tháng 08 năm 2023
Viện Kỹ thuật Hutech

 
14612108
×