THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THAM DỰ NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ VÀ TUYỂN DỤNG KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ - HUTECH TECHSHOW LẦN THỨ 7 NĂM 2023

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP
 
THAM DỰ NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ VÀ TUYỂN DỤNG
KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ - HUTECH TECHSHOW LẦN THỨ 7 NĂM 2023
 

Link đăng ký: https://forms.gle/VpCe6GorCWuiJQYs8
Thời gian đăng ký: Từ nay đến hết ngày 21/08/2023
Thông tin doanh nghiệp tuyển dụng ngày hội: theo file đính kèm


THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THAM DỰ NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ VÀ TUYỂN DỤNG  KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ - HUTECH TECHSHOW LẦN THỨ 7 NĂM 2023 37
 

14612251
×