DOANH NGHIỆP - THỰC TẬP TUYỂN DỤNG
Thông báo tuyển dụng thực tập sinh Tháng 11/2021 - Công ty Cổ phần Đầu tư BIT GROUP SV có thể theo dõi thông tin tuyển dụng tại fanpage K.QTKD: https://www.facebook.com/KhoaQTKD.HUTECH
Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 11/2021 - Công ty Cổ phần Đầu tư Camera Việt SV có thể theo dõi thông tin tuyển dụng tại fanpage K.QTKD: https://www.facebook.com/KhoaQTKD.HUTECH
Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 11/2021 - Công ty Cổ phần VinaLatex SV có thể theo dõi thông tin tuyển dụng tại fanpage K.QTKD: https://www.facebook.com/KhoaQTKD.HUTECH
Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 10/2021 - Công ty Cổ phần V Lotus Holdings SV có thể theo dõi thông tin tuyển dụng tại fanpage K.QTKD: https://www.facebook.com/KhoaQTKD.HUTECH
Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 09/2021 - Công Ty TNHH Dich Vụ Bất Động Sản Văn Phòng Đầu Tiên (First Office) SV có thể theo dõi thông tin tuyển dụng tại fanpage K.QTKD: https://www.facebook.com/KhoaQTKD.HUTECH
Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 09/2021 - Công ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Trang Trí Nội Thất (Paris Decor) SV có thể theo dõi thông tin tuyển dụng tại fanpage K.QTKD: https://www.facebook.com/KhoaQTKD.HUTECH
Thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 09/2021 - Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Builditect SV có thể theo dõi thông tin tuyển dụng tại fanpage K.QTKD: https://www.facebook.com/KhoaQTKD.HUTECH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC