NCKH - SINH VIÊN
Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2022 Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ số 2104/KH-ĐKC ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Nhà Trường tổ chức “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2022”. Các...
KỶ YẾU HỘI NGHỊ SV NCKH HUTECH 2021 SV truy cập TẠI ĐÂY để tải file mềm Kỷ yếu Hội nghị SV NCKH HUTECH 2021
Thông báo viết bài Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2021 Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ số 2219/KH-ĐKC ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Nhà Trường tổ chức “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2021”. Khoa QTKD...
Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên NCKH HUTECH - 2020 Truy cập vào ĐÂY để dowload file mềm Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên NCKH HUTECH - 2020
Biểu mẫu đăng ký NCKH SV năm học 2020 - 2021 Sinh viên/nhóm sinh viên có nhu cầu đăng ký tham gia NCKH vui lòng tải biểu mẫu bên dưới và thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Điền đầy đủ thông tin vào file mềm (trường hợp chưa có tên đề tài thì để trống phần...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC