GIẢNG VIÊN - HỘI THẢO - NCKH
Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên HUTECH tham gia tập huấn chuẩn bị cho công tác kiểm định FIBAA Sáng ngày 14/6, Trung tâm Kiểm Định và Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức chương trình tập huấn "THE TRAINING...
Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên HUTECH nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính cùng chuyên gia Nhằm giúp tập thể Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên HUTECH có thể hệ thống các quy định, nguyên tắc trình bày trong các văn bản hành chính, ngày 22/4...
Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh tập huấn kỹ thuật phân tích dữ liệu cùng CEO Công ty CI Research Chiều qua (12/5), Khoa Quản trị Kinh doanh HUTECH đã phối hợp với Công ty CI Research tổ chức hội thảo “Chuyển giao công nghệ đào tạo: Kỹ thuật...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×