DOANH NGHIỆP - HỌC KỲ DOANH NGHIỆP
[Thông báo] K.QTKD triển khai chương trình Học kỳ doanh nghiệp HK2A NH 23-24 - Sinh viên tải 2 biểu mẫu đính kèm khi nộp hồ sơ đăng ký./.
Danh mục các học phần thay thế chương trình Học kỳ doanh nghiệp K.QTKD Lưu ý quan trọng: Sinh viên xem kỹ các học phần thay thế, lưu ý các học phần tiên quyết Sinh viên ngành Logistics và QLCUƯ KHOÁ 19 và 20 xem Danh mục CUỐI./. Sinh viên lưu ý khi quy đổi các HP dưới đây:...
Học kỳ doanh nghiệp “Học kỳ doanh nghiệp” là một mô hình học tập hiện đại với nhiều ưu điểm, sẽ tạo điều kiện tối đa cho sinh viên tiếp xúc và học hỏi những tác phong, quy trình làm việc chuyên nghiệp từ các hệ thống quản lý doanh nghiệp...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×