Học kỳ doanh nghiệp

“Học kỳ doanh nghiệp” là một mô hình học tập hiện đại với nhiều ưu điểm, sẽ tạo điều kiện tối đa cho sinh viên tiếp xúc và học hỏi những tác phong, quy trình làm việc chuyên nghiệp từ các hệ thống quản lý doanh nghiệp lớn nhất. Qua đó, kinh nghiệm thực tiễn tại các vị trí và trải nghiệm nghề nghiệp của sinh viên sẽ được nâng cao, mở rộng hơn những cơ hội phát triển trong tương lai.  
14573436