SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp tháng 09/2018 (Cập nhật) Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link:  http://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-du-kien-tot-nghiep.htm Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp, vui lòng liên hệ tại Văn...
THÔNG BÁO V/V LÀM LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 09/6/2018 Lưu ý:    Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm lễ TN sinh viên tự tra cứu theo link http://sinhvien2.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep​. ​Sinh viên vui lòng xem danh...
THÔNG BÁO V/V LÀM LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 11/3/2018 Lưu ý:   Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm lễ TN sinh viên tự tra cứu theo link http://sinhvien2.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep​. ​Sinh viên vui lòng xem danh sách THIẾU hồ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC