SINH VIÊN - THÔNG BÁO
THÔNG BÁO (KHẨN) – VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - KHÓA 2019 - HK2A - NH 2022 -2023 Từ HK2A – NH 22-23, về việc thực hiện học phần Thực tập tốt nghiêp ngành QTKD (BUS525); Thực tập tốt nghiêp ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (MAN5001) và Khóa luận tốt nghiệp ngành Logistics và quản lý...
Thông báo phát sách bổ sung Lần 2_HK1B-Năm học 2022-2023 Nội dung: Khoa Quản trị kinh doanh thông báo đợt phát sách bổ sung lần 2, DÀNH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐÍNH KÈM
Thông báo phát sách bổ sung cho sinh viên Khóa 2019 đến Khóa 2022 trong HK1B – Năm học 2022-2023 Sinh viên nhận sách đợt bổ sung theo cá nhân. Sinh viên chủ động lên phòng sách B-03.09 gặp các bạn CTV khoa QTKD để nhận sách.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC