SINH VIÊN - THÔNG BÁO
[CẬP NHẬT 30.03.2020] Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Khóa 2016 - ĐH chính quy - Ngành QTKD và Marketing - HK2A - NH 19-20 SV vui lòng xem kỹ kế hoạch thực hiện KLTN và thông tin trên trang portal cá nhân theo link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23, đồng thời thực...
[CẬP NHẬT 30.03.2020] Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp - Lớp mở theo yêu cầu - Đợt 3 - HK2A - NH 19-20 SV vui lòng xem kỹ kế hoạch thực hiện BCTT và thông tin trên trang portal cá nhân theo link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23, đồng thời thực...
[CẬP NHẬT 30.03.2020] Kế hoạch Đồ án Marketing - Lớp mở theo yêu cầu - Đợt 1 - HK2A - NH 19-20 SV vui lòng xem kỹ Kế hoạch thực hiện Đồ án Marketing và thông tin trên trang portal cá nhân theo link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23, đồng thời thực...
[CẬP NHẬT 20.02.2020] Kế hoạch thực hiện PD3 – HK2A – Năm học 2019 -2020 (Khóa 2016 – Ngành QTKD VÀ MARKETING - VJIT) - SV vui lòng xem kỹ file hướng dẫn để vào xem đúng thông tin thực hiện PD3 của mình nhằm thực hiện đúng Kế hoạch thực hiện PD3 –  HK2A – Năm học 2019 -2020 - Khóa 2016 – Ngành QTKD VÀ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC