SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Việc làm - Thực tập Tháng 7 dành cho sinh viên HUTECH Việc làm - Thực tập Tháng 7 dành cho sinh viên HUTECH Đây là loạt việc làm hấp dẫn từ các doanh nghiệp quốc tế ở nhiều lĩnh vực như: Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường, Kỹ thuật, Cơ khí, Marketing,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×