SINH VIÊN - THÔNG BÁO
TB NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HK2B - NĂM HỌC 2020-2021 THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HK2B - NĂM HỌC 2020-2021 Khoa QTKD thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi HK2B - năm học 2020-2021 như sau: 1. Áp dụng nhận đơn phúc khảo bài thi tự...
TB Về thời gian sinh viên đăng ký bổ sung - học phần Thực tập tốt nghiệp - KHOA QTKD - HK1B - NH 2021-2022 THÔNG BÁO Về thời gian sinh viên đăng ký bổ sung học phần Thực tập tốt nghiệp - KHOA QTKD - HK1B - NH 2021-2022   Căn cứ Thông báo 09/TB-QTKD của Khoa QTKD ngày 27/10/2020 về việc điều kiện đăng ký và đánh...
TB về việc tiếp sinh viên trong học kỳ 1A năm học 2021-2022 THÔNG BÁO Về việc tiếp sinh viên trong học kỳ 1A năm học 2021-2022   Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, toàn...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP - HK1A – NH 2021 - 2022 – CÁC LỚP MỞ THEO YÊU CẦU - ĐỢT 1 (06/09/2021 – 31/10/2021) - SV theo dõi Kế hoạch và thông tin GVHD thực hiện BCTT trên phần Thông báo của website khoa QTKD. - SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu BCTT.  
TB Về thời gian sinh viên đăng ký vượt học phần Thực tập tốt nghiệp và đồ án học phần chuyên ngành - HK1 - NH 2021-2022 THÔNG BÁO Về thời gian sinh viên đăng ký vượt học phần Thực tập tốt nghiệp và đồ án  học phần chuyên ngành - HK1 - NH 2021-2022   Căn cứ Thông báo 09/TB-QTKD của Khoa QTKD ngày 27/10/2020 về việc điều...
74/TB-CTSV tiếp nhận hồ sơ chương trình "Cho sinh viên mượn máy tính xách tay" SV đăng ký online tại đây: https://bit.ly/HUTECH_HotromuonLaptop
Kế hoạch thực hiện báo cáo thực tập – HK Hè – NH 2020 - 2021 – Các lớp mở theo yêu cầu - Đợt 5 (02/08/2021 - 26/09/2021) - SV theo dõi Kế hoạch và thông tin GVHD thực hiện BCTT trên phần Thông báo của website khoa QTKD. - SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu BCTT.  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Lớp mở theo yêu cầu - Đợt 3 - HK HÈ - NH 20-21 (02/08/2021 - 24/10/2021) SV vui lòng xem kỹ kế hoạch thực hiện KLTN  và thông tin GVHD trên trang portal cá nhân theo link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23 ,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC