SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Kế hoạch thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp - HK2A - NH 2018-2019 SV vui lòng xem kỹ  Kế hoạch thực hiện BCTT tốt nghiệp – 17HQTA1,MAA1-đợt 1 + 16LDQT1-đợt 1+16D2QT-đợt 1+Lớp mở theo yêu cầu – đợt 1. Đồng thời, thực hiện đúng các biểu mẫu và hướng dẫn viết BCTT...
Lịch vấn đáp BCTT - 17HQTA1,MAA1-đợt 1 + 16LDQT1-đợt 1+16D2QT-đợt 1+Lớp mở theo yêu cầu – đợt 1 SV tra cứu lịch vấn đáp BCTT  theo đường link sau:  https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan Lưu ý: SV khi tham gia buổi vấn đáp cần mang theo thẻ SV và đi đúng thời gian, địa điểm...
TB về việc lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy năm học 2018 - 2019 Gắn với mục tiêu đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện, trong nhiều năm qua, công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của...
KH thực hiện KLTN - K.2015 - Đại học chính quy - Ngành QTKD và Ngành Marketing SV vui lòng xem kĩ kế hoạch thực hiện KLTN và thông tin trên trang portal cá nhân theo link sau: http://sinhvien.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuGVHD, đồng thời thực hiện đúng các biểu mẫu và...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC