THÔNG BÁO MỚI
Những lưu ý quan trọng dành cho sinh viên HUTECH trước kỳ thi Học kỳ 1B Kỳ thi Học kỳ 1B năm học 2021-2022 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến trên Google Classroom và Google Meet từ 12/01 - 25/01. Sinh viên cần nắm rõ quy chế thi cùng một số...
Mẫu giấy thi mới áp dụng từ HK 1B năm học 2021-2022 Sinh viên tải mẫu giấy thi mới từ file đính kèm để sử dụng từ học kỳ 1B năm 2021-2022./.
Sinh viên HUTECH xem lịch thi Học kỳ 1B năm học 2021-2022 từ ngày 30/12 Theo thông tin từ Phòng Đào tạo - Khảo thí Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), lịch thi Học kỳ 1B năm học 2021-2022 và các lịch thi phụ sẽ được công bố tại tài khoản cá nhân sinh viên từ ngày 30/12/2021....
UNIVERSITY PARTNERSHIPS