THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HK3 - NĂM HỌC 2021-2022 SV đọc thông báo và tải mẫu đơn phúc khảo đính kèm dưới thông báo
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT SÁCH BỔ SUNG CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY - LẦN 2_HK1 NĂM HỌC 2022-2023 - Sinh viên khóa 2019 nhận sách Đồ án chuyên ngành đọc kỹ nội dung mục 2 phần Lưu ý.
THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN NGÀY 23/10/2022 Các bạn đang học lớp QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG thuộc 2 nhóm sau lưu ý:  NHÓM 07_TỔ TH 02 và NHÓM 07_TỔ TH 03 đã được di dời sang phòng mới tương ứng.    
Thông báo phát sách bổ sung cho sinh viên hệ chính quy HK1 – Năm học 2022-2023 Các bạn sinh viên vui lòng đọc kỹ thông báo và phần lưu ý. Trân trọng!
Thông báo phát sách cho sinh viên hệ chính quy từ Khóa 2017 đến Khóa 2021 trong HK1_ Năm học 2022-2023 - Sinh viên vui lòng đọc kỹ file đính kèm: LƯU Ý PHÁT SÁCH trước khi lên nhận sách.
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - LỚP MỞ THEO YÊU CẦU - ĐỢT 1 - HK1A – NH 2022 - 2023 NỘI DUNG: - SV theo dõi Kế hoạch và thông tin GVHD thực hiện TTTN trên phần Thông báo của website khoa QTKD; - SV thực hiện theo đúng hướng dẫn; - SV xem thông tin chi tiết tại File đính kèm....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC