THÔNG BÁO MỚI
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Lớp mở theo yêu cầu - Đợt 1 - HK1A - NH 20-21 SV vui lòng xem kỹ kế hoạch thực hiện KLTN  và thông tin trên trang portal cá nhân theo link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23 , đồng...
Kế hoạch Đồ án Marketing - Khóa 2017 ngành Marketing - ĐH chính quy + VJIT - HK1A - NH 20-21 SV vui lòng xem kỹ kế hoạch thực hiện Đồ án Marketing  và thông tin trên trang portal cá nhân theo link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23.
Kế hoạch Báo cáo thực tập - Lớp mở theo yêu cầu - Đợt 1 - HK1A - NH 20-21 SV vui lòng xem kỹ kế hoạch thực hiện BCTT  và thông tin trên trang portal cá nhân theo link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23 , đồng...
TB V/v thời gian nộp online các chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy - Sinh viên đọc kỹ thông báo (file đính kèm) - Sinh viên cần nắm rõ thời gian theo thông báo để tránh nộp trễ ảnh hưởng đến quá trình xét tốt nghiệp.
THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2019-2020 THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2019-2020   Khoa QTKD thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ 2 đợt A, năm học 2019-2020 như sau: 1. Áp dụng nhận đơn phúc khảo...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC