THÔNG BÁO MỚI
[CẬP NHẬT 30.03.2020] Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Khóa 2016 - ĐH chính quy - Ngành QTKD và Marketing - HK2A - NH 19-20 SV vui lòng xem kỹ kế hoạch thực hiện KLTN và thông tin trên trang portal cá nhân theo link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23, đồng thời thực...
[CẬP NHẬT 30.03.2020] Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp - Lớp mở theo yêu cầu - Đợt 3 - HK2A - NH 19-20 SV vui lòng xem kỹ kế hoạch thực hiện BCTT và thông tin trên trang portal cá nhân theo link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23, đồng thời thực...
[CẬP NHẬT 30.03.2020] Kế hoạch Đồ án Marketing - Lớp mở theo yêu cầu - Đợt 1 - HK2A - NH 19-20 SV vui lòng xem kỹ Kế hoạch thực hiện Đồ án Marketing và thông tin trên trang portal cá nhân theo link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23, đồng thời thực...
V/v gia hạn đăng ký đề tài nghiên cứu Khoa học Sinh viên và đăng ký viết bài báo khoa học năm học 2019 – 2020 Link đăng ký Đề tài NCKH SV: https://forms.gle/XvWoRZE2SYh6Dpo5A Link đăng ký viết bài báo khoa học: https://forms.gle/iiAfKDT6MCKShKhs6
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC