ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Đề cương chi tiết - Năm học 2021-2022 Sinh viên truy cập VÀO ĐÂY để xem đề cương chi tiết
Đề cương chi tiết - Năm học 2020-2021 Sinh viên truy cập VÀO ĐÂY để xem đề cương chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Sinh viên truy cập vào link sau để tải các chương trình đào tạo: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i701-chuong-trinh-va-ke-hoach-dao-tao-dai-hoc,-cao-dang.aspx
Đề cương chi tiết - Năm học 2019-2020 Sinh viên truy cập VÀO ĐÂY để xem đề cương chi tiết
Chương trình đào tạo Đang cập nhật...
Kế hoạch đào tạo Sinh viên xem kế hoạch đào tạo từng học kỳ tại trang web Phòng ĐÀO TẠO. Link: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i701-chuong-trinh-va-ke-hoach-dao-tao-dai-hoc,-cao-dang.aspx
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×