ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Đề cương chi tiết - Năm học 2020-2021 Sinh viên truy cập VÀO ĐÂY để xem đề cương chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Sinh viên truy cập vào link sau để tải các chương trình đào tạo: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i701-chuong-trinh-va-ke-hoach-dao-tao-dai-hoc,-cao-dang.aspx
Đề cương chi tiết - Năm học 2019-2020 Sinh viên truy cập VÀO ĐÂY để xem đề cương chi tiết
Ngành Quản trị Marketing   * Giới thiệu: Chuyên ngành Quản trị Marketing cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về Marketing, phương thức xây dựng và quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thị trường mục...
Ngành Quản trị Tài chính - Ngân hàng   * Giới thiệu: Quản trị Tài chính - Ngân hàng là ngành học được thiết kế bao gồm các kiến thức cập nhật về các dịch vụ ngân hàng và tài chính. Theo học ngành này sinh viên được đào tạo...
Ngành Quản trị ngoại thương   * Giới thiệu: Quản trị ngoại thương là ngành học đào tạo các sinh viên có kiến thức, kỹ năng kinh doanh trong môi trường quốc tế, có khả năng đàm phán và giao tiếp với nhiều đối tượng...
Ngành Quản trị doanh nghiệp      * Giới thiệu: Quản trị doanh nghiệp là ngành học chuyên sâu của quản trị kinh doanh. Sinh viên theo học ngành này được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về...
Chương trình đào tạo Đang cập nhật...
Kế hoạch đào tạo Sinh viên xem kế hoạch đào tạo từng học kỳ tại trang web Phòng ĐÀO TẠO. Link: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i701-chuong-trinh-va-ke-hoach-dao-tao-dai-hoc,-cao-dang.aspx
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC