Giới thiệu khoa Quản trị kinh doanh

1. Tổng quan

Khoa Quản Trị Kinh Doanh được thành lập năm 1996, là một trong những khoa đầu tiên của trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH). Cùng với sự định hướng đúng đắn của Nhà trường và sự đóng góp tích cực của tập thể cán bộ – giảng viên – nhân viên, Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã không ngừng lớn mạnh và hiện có lượng sinh viên đông đảo nhất HUTECH. Hiện tại, Khoa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trình độ: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học (Chính quy, liên thông, văn bằng 2, đào tạo từ xa).Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh học tập trong môi trường hiện đại, năng động
 

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và những kiến thức, những kỹ năng chuyên sâu về quản lý trong lĩnh vực kinh tế. Có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh và kiến tạo doanh nghiệp, điều hành, quản lý các hoạt động, dịch vụ của doanh nghiệp.
 


Sinh hoạt trong các CLB của Khoa giúp sinh viên phát triển toàn diện kỹ năng nghề nghiệp

 

3. Bậc và ngành đào tạo
 

STT

Tên ngành đào tạo

Học vị

Mã ngành

Hình thức đào tạo

 

Trình độ Tiến sỹ
1 Quản trị kinh doanh Tiến sĩ 62340102 Chính quy

Trình độ Thạc sỹ

1

Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ

60340102

Chính quy

Trình độ Đại học

1

Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:

-  Quản trị doanh nghiệp

-  Quản trị ngoại thương

-  Quản trị marketing

-  Quản trị tài chính ngân hàng

Cử nhân

52340101

Chính quy, liên thông, VB2, ĐH từ xa

2 Marketing Cử nhân 52340115 Chính quy, liên thông

 

 4. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Ngoài hệ thống phòng học khang trang, trang bị đầy đủ các dụng cụ hỗ trợ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, Khoa Quản trị kinh doanh được đầu tư các Phòng thực hành nghiệp vụ, Phòng mô phỏng…đảm bảo tốt nhất cho công tác thực hành kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên:
 


Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên


- Phòng Máy vi tính (Kết nối Internet): học 10 môn gồm Marketing Mix, Guerrilla Marketing, SPSS, Microsoft Project, Logistic, Kế toán Việt Nam, Kế toán Mỹ Peachtree; Thương mại điện tử, Corel Draw, Photoshop.

- Phòng Mô phỏng (Kết nối Internet): học 7 môn gồm Sổ sách kế toán VN, Sổ sách kế toán Mỹ, Hồ sơ kiểm toán độc lập, Phát và nhận chứng từ mua bán hàng hóa (bỏ hộp), Sắm vai diễn (tập làm diễn viên) trong kịch bản xuất nhập khẩu (có sẵn) để quay video và chấm điểm trên màn hình, Chiếu Film hình ảnh các doanh nghiệp, các Sở giao dịch chứng khoán quốc tế.

-      02 phòng mô phỏng doanh nghiệp huấn luyện thực hành số sách, chứng từ kế toán, kiểm toán, sàn giao dịch chứng khoán.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Khoa Quản trị kinh doanh
Điện thoại: (08) 35 120 256 - (08) 2243 1131
Website: www.hutech.edu.vn/khoaqtkd 
123162