Thông báo về Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023 (báo VnExpress)

Giới thiệu chung

Cuộc thi Sáng kiến khoa học là sân chơi cho những người yêu khoa học, công nghệ, hướng tới các nhà khoa học chuyên hoặc không chuyên, với các giải pháp, sản phẩm có giá trị ứng dụng trong cuộc sống. Sản phẩm/giải pháp đoạt giải là những giải pháp/sản phẩm xuất sắc, khả năng ứng dụng cao, mang lại hiệu quả kinh tế, giúp tối ưu hóa các nguồn lực hiện có giúp doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao hơn, góp phần hình thành các mô hình phát triển kinh tế mới.

Lĩnh vực và đối tượng dự thi

Sản phẩm/giải pháp tham dự cuộc thi có thể thuộc các lĩnh vực:

 
Y sinh, hóa sinh
Giáo dục
Nông nghiệp
Môi trường
Vật liệu mới

Đặc biệt, cuộc thi kêu gọi những sáng kiến áp dụng cho vùng sâu, vùng xa, miền núi.
Đối tượng dự thi:

- Mọi “Cá nhân” hoặc “Nhóm cá nhân” độ tuổi dưới 40 ở mọi ngành nghề đều có thể tham dự

- Người dưới 18 tuổi cần có xác nhận của người giám hộ hợp pháp (đối với cá nhân hoặc nhóm cá nhân tự phát), hoặc tổ chức, trường học (đối với nhóm cá nhân thuộc tổ chức, trường học).

- Người có sản phẩm dự thi phải là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam.

- Cá nhân, nhóm cá nhân phải là chủ sở hữu của sản phẩm đăng ký tham dự cuộc thi này.


Nội dung chi tiết tham khảo tại: https://vnexpress.net/khoa-hoc/cuoc-thi-sang-kien-khoa-hoc/the-le

 
 
14608487