SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO V/V LÀM LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 16/12/2017 (Cập nhật thời gian nhận lễ phục) Lưu ý: danh sách SV tự tra cứu theo "http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep" 
TB v/v tổ chức Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp chiều Thứ 6 (29/9/2017) Tra cứu thông tin tốt nghiệp. Sinh viên vui lòng truy cập vào đường link sau: http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp - Đợt tháng 06/2017 Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại địa chỉ sau:...
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 05/2017 Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên...
TB v/v tổ chức Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp chiều Thứ 7 (03/06/2017) Tra cứu thông tin tốt nghiệp. Sinh viên vui lòng truy cập vào đường link sau: http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại địa chỉ sau:...
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp - Đợt tháng 01/2017 Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên...
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Đợt 02/12/2016 Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại địa chỉ sau:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC