Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ số 2104/KH-ĐKC ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Nhà Trường tổ chức “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2022”.
Các bạn Sinh viên ơi mình cùng nhau tham gia NCKH nhé

Thông tin chi tiết và các biểu mẫu Khoa có đính kèm bên dưới Bài viết này nhé!!!

SV có nguyện vọng viết bài có thể đăng ký về khoa, Lãnh đạo Khoa sẽ phân công GVHD. Cụ thể:

- SV đăng ký vui lòng hoàn thiện mẫu đăng ký (file đính kèm) gửi về Khoa

      + File mềm gửi về email: svnckh.qtkd@gmail.com

      + File cứng: In ra, ký tên và gửi về Văn phòng K.QTKD (A-02.23)

- Thời gian đăng ký: hạn chót là ngày 10/03/2022

 

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2022 29

14600130