Lịch vấn đáp BCTT - 17HQTA1,MAA1-đợt 1 + 16LDQT1-đợt 1+16D2QT-đợt 1+Lớp mở theo yêu cầu – đợt 1

SV tra cứu lịch vấn đáp BCTT  theo đường link sau: 
https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan

Lưu ý: SV khi tham gia buổi vấn đáp cần mang theo thẻ SV và đi đúng thời gian, địa điểm quy định.

14573959