THÔNG BÁO V/V NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HK2B NĂM HỌC 2019-2020
THÔNG BÁO
NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HK2B NĂM HỌC 2019-2020

 
Khoa QTKD thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi HK2B năm học 2019-2020 như sau:
1. Áp dụng nhận đơn phúc khảo bài thi tự luận các học phần thuộc Khoa QTKD quản lý và tổ chức chấm thi.
2. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 26/10/2020 đến hết ngày 30/10/2020     
3. Thông tin nộp đơn:
Người nhận:  Cô Tuyền (Thư ký Khoa)
Địa điểm:       A-02.23 – Văn phòng Khoa QTKD
Thời gian: Sáng: 8:00 -11:00
               Chiều: 14:00 – 16:00
4. Lệ phí: 200.000đ/1 môn (Hai trăm ngàn đồng/1 môn xin phúc khảo).

Lưu ý, trước khi liên hệ phúc khảo bài thi, SV cần: 
- Kiểm tra điểm tại: 
http://tuyensinh.hutech.edu.vn/xemdiem/XemDiem.aspx?khoa=khoaqtkd
- Kiểm tra đáp án tại: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/m132-dap-an-de-thi.aspx

Trân trọng./.
14586485