THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ VƯỢT BCTT+KLTN - HK2A - NH 23-24 (CHỈ ÁP DỤNG VỚI SV KHOÁ 2021)

* Khoa QTKD thông báo về việc nhận đơn đăng ký vượt học phần KLTN kết hợp song song vơi KLTN – HK2A – NH 2023-2024 như sau:
1.    Đối tượng áp dụng: SV khoá 2021 (ngành QTKD và ngành Logistics & quản lý chuỗi cung ứng) đã đủ điều kiện (Điểm TBTL: >=2.7, Tín chỉ TL>=100 tín chỉ) và có nhu cầu vượt tiến độ đối với học phần KLTN+BCTT (bắt buộc thực hiện song song 2 học phần trên).
2.    Điều kiện đăng ký: Trong thời gian thực hiện 2 học phần trên SV không được đăng ký bất kỳ học phần nào khác trong giờ hành chính (SV có thể đăng ký các học phần khác ngoài giờ hành chính: ca 5 hoặc chủ nhật).
3.   Hình thức đăng kýNộp đơn trực tiếp tại VPK QTKD: A02.23
4.    Thời gian nhận đơn: Từ 28/11/2023 – 15/12/2023
5.    Thông tin liên hệ:
-  Địa điểm:   A-02.23 – Văn phòng Khoa QTKD
-  Thời gian: (Từ Thứ 2 đến hết Sáng Thứ 7)Sáng: 8:00 - 11:00, Chiều: 14:00 – 16:00
LƯU Ý:
-   Khoa chỉ xét duyệt đối với đơn đủ các điều kiện trên.
-  SV cần thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu khi nộp đơn.
- SV cần điền đủ và đúng thông tin trong form Đơn đăng ký vượt học phần KLTN+BCTT (đính kèm thông báo này).
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ VƯỢT BCTT+KLTN - HK2A - NH 23-24 (CHỈ ÁP DỤNG VỚI SV KHOÁ 2021) 163

 
14614022
×