SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Kế hoạch thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp SV vui lòng xem kỹ  Kế hoạch thực hiện BCTT tốt nghiệp – 17HQTA1,MAA1-đợt 1 + 16LDQT1-đợt 1+16D2QT-đợt 1+Lớp mở theo yêu cầu – đợt 1. Đồng thời, thực hiện đúng các biểu mẫu và hướng dẫn viết BCTT...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MARKETING – HK1 - NĂM HỌC 2018-2019 SV vui lòng xem kỹ  Kế hoạch thực hiện Đồ án Marketing. Đồng thời, thực hiện đúng các biểu mẫu và hướng dẫn viết Đồ án Marketing theo yêu cầu. SV vui lòng xem kỹ file hướng dẫn để vào xem đúng...
Kế hoạch thực tập doanh nghiệp ngành Quản trị kinh doanh – JBUS513 SV vui lòng xem kỹ  Kế hoạch thực tập doanh nghiệp ngành Quản trị kinh doanh – JBUS513.  SV vào đường link sau để kiểm tra thông...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC