SINH VIÊN - THÔNG BÁO SINH VIÊN
KH thực hiện Đồ án Marketing Lớp 16HMA01 SV vui lòng xem kỹ  Kế hoạch thực hiện Đồ án Marketing. Đồng thời, thực hiện đúng các biểu mẫu và hướng dẫn viết Đồ án Marketing theo yêu cầu. SV vui lòng xem kỹ file hướng dẫn để vào xem đúng...
KH Thực tập tốt nghiệp cho SV K.14ĐH-ngành Marketing và QTKD, K.15CĐ, 15D2QT1 và 15LDQT1 - đợt 2 SV vui lòng xem kỹ  Kế hoạch thực hiện BCTT. Đồng thời, thực hiện đúng các biểu mẫu và hướng dẫn viết BCTT theo yêu cầu. SV vui lòng xem kỹ file hướng dẫn để vào xem đúng thông tin thực hiện...
TB v/v phát sách bổ sung cho sinh viên hệ chính quy HK2 năm học 2017-2018 - Ngày 26/03/2018 LƯU Ý: Đây là đợt phát sách cuối cùng. Vì vậy, đề nghị sinh viên các lớp sắp xếp thời gian để nhận sách nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác học tập và nghiên cứu.
TB v/v tham gia Ngày hội việc làm khối kinh tế HUTECH 2018 Có 02 hình thức đăng ký: 1. Sinh viên tự download mẫu đang ký tham gia phỏng vấn và nộp lại cho Cô Quỳnh (VPK Kế Toán - Tài Chính - Ngân hàng) chậm nhất ngày 19/03/2018 để tổng hợp. 2. Sinh viên có thể đăng ký...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC