TB về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 7/2020

LƯU Ý: Dưới đây chỉ là thông tin chung của Trường về Lễ trao bằng tốt nghiệp tháng 07/2020. Khoa QTKD sẽ có thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm đăng ký, nhận lễ phục trên website Khoa (chậm nhất 01/07/2020 Khoa sẽ đăng tải thông báo). SV lưu ý theo dõi thông báo để thực hiện đăng ký đúng thời gian.
TB về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 7/2020 10TB về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 7/2020 11
14584718
×