TB v/v kiểm tra thông tin tốt nghiệp Khóa 2016 - Đại học chính quy

Hiện tại đã có thông tin Xét TN khóa 2016 - Đại học chính quy.
Sinh viên vui lòng kiểm tra thông tin dự kiến xét tốt nghiệp (Đợt tháng 10/2020) TẠI ĐÂY và phản hồi về cho phòng ĐT-KT đến hết Thứ 3 ngày 10/11/2020 nếu có thắc mắc.
Trường hợp SV phản hồi sau thời gian trên P.ĐT-KT sẽ chuyển kết quả xét TN vào tháng tiếp theo (Đợt tháng 11/2020).
Đối với SV đã đủ điều kiện TN đợt xét T10/2020:
- Thời gian nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp từ ngày 17/11/2020.
- Xem kết quả hồ sơ cần bổ sung trước khi nhận bằng TẠI ĐÂY vào cuối tháng 11/2020
- Thông tin làm Lễ tốt nghiệp dự kiến vào tháng 12/2020, sinh viên thường xuyên theo dõi TB trên website của Khoa.
14586647
×