Thông báo kết quả xét tốt nghiệp - Khóa 2017 ngành Kinh doanh quốc tế

Link tra cứu kết quả xét tốt nghiệphttps://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-du-kien-tot-nghiep.html.
 
Sau khi xem kết quả của đợt cuối Tháng 7-2021, sinh viên cần lưu ý sau:
 
- Những SINH VIÊN ĐÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP, vui lòng nhận GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI và BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP tại KHOA/VIỆN (Từ ngày 15/08/2021).

- SINH VIÊN ĐÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP theo dõi thông tin HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG vào ngày 30-08-2021. 
 
Link tra cứu hồ sơ bổ sunghttps://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-hs-tot-nghiep.html.
 
- Thời gian DỰ KIẾN tổ chức lễ tốt nghiệp cho SINH VIÊN ĐÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP là vào tháng 09-2021, sinh viên vui lòng theo dõi ở website Khoa.

- (Nếu có) THẮC MẮC HOẶC SAI SÓT về kết quả xét tốt nghiệp, sinh viên vui lòng phản hồi thông tin Xét tốt nghiệp cho Phòng Đào tạo-Khảo thí đến hết ngày 08/08/2021 cho thầy Khôi (email: nm.khoi@hutech.edu.vn).
14592406
×