Thông báo về việc tra cứu thông tin tốt nghiệp Khóa 2017 - Đại học chính quy

Hiện tại đã công bố kết quả xét TN của Sinh viên Khóa 2017 - Đại học chính quy (Quản trị kinh doanh).
Các bạn Sinh viên vào tra cứu tại link sau:
https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-du-kien-tot-nghiep.html
Dưới kết quả tra cứu có thông tin cần Sinh viên LƯU Ý bao gồm:
-Thời gian nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
-Thời gian tra cứu hồ sơ bổ sung;
-Thời gian dự kiến tổ chức lễ tốt nghiệp;
-Thời gian thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp và phương thức liên hệ.

Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website của Khoa.

14598142