Diễn đàn lắng nghe tiếng nói sinh viên

         Nhằm kịp thời động viên Sinh viên phấn đấu vươn lên trong học tập đồng thời lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Sinh viên trong quá trình học tập tại Nhà trường. Khoa QTKD phối hợp với Phòng Công tác Sinh Phòng Đào tạo – Khảo thí tổ chức Diễn đàn Lắng nghe tiếng nói Sinh viên. Cụ thể:
14569412