THƯ CẢM ƠN ANH/CHỊ CỰU SINH VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT CỰU SINH VIÊN KHOA QTKD 2019
14576793