HUTECH tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy Học kỳ 1B năm học 2019 - 2020
Từ ngày 6/1/2020, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường.
 

HUTECH sẽ tổ chức lấy kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy từ ngày 6/1/2020
 
Đây là hoạt động được triển khai vào cuối mỗi Học kỳ nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện. Theo đó, đợt khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 sẽ được bắt đầu từ ngày 6/1/2020. Sinh viên tham gia đóng góp ý kiến bằng cách thực hiện các bước sau:
 
>>> Bước 1: Truy cập website: www.hutech.edu.vn → chọn mục Sinh viên → Chọn Ý kiến sinh viên về HĐGD của GV hoặc vào đường link www.sinhvien.hutech.edu.vn
>>> Bước 2: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản để thực hiện khảo sát

 

Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân và thực hiện quá trình đóng góp ý kiến hoạt động giảng dạy

 
>>> Bước 3: Đóng góp ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của Giảng viên theo từng môn học
 
Hoạt động “Lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên” cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên. Những ý kiến đóng góp đánh giá thiết thực sẽ là tiền đề để Ban giám hiệu và lãnh đạo nhà trường tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy trong Trường.

 
Cũng trong năm học này, Nhà trường cũng tiến hành lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan nhằm đánh giá toàn diện chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy cũng như công tác hỗ trợ của các đơn vị trong Trường. Lộ trình thực hiện cụ thể như sau:
 
- Lấy ý kiến sinh viên về khóa học:
Thời gian: Trước khi bắt đầu thi HK2 2 tuần từ 06/4/2020 đến hết 24/7/2020
Hình thức: Khảo sát tại website
www.sinhvien.hutech.edu.vn
 
- Lấy ý kiến Cán bộ - Giảng viên về chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo
Thời gian: Tháng 5/2020 – 24/7/2020
Hình thức: Google Form
 
- Lấy ý kiến Cựu sinh viên, Nhà tuyển dụng về chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo
Thời gian: Vào dịp Ngày hội tuyển dụng
Hình thức: Phát phiếu/Email
 
- Lấy ý kiến sinh viên về công tác hỗ trợ của các đơn vị
Thời gian: Trước khi bắt đầu thi HK2 2 tuần từ 06/4/2020 đến hết 24/7/2020
Hình thức: Khảo sát tại website
www.sinhvien.hutech.edu.vn
 
- Lấy ý kiến Cán bộ - Nhân viên về các hoạt động của Nhà trường
Thời gian: Tháng 5/2020 – 24/7/2020
Hình thức: Google Form

Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông
0