SINH VIÊN - THÔNG BÁO SINH VIÊN
Kỳ thi Học kỳ 1A: Những lưu ý quan trọng dành cho sinh viên HUTECH Từ 03/11 - 14/11, kỳ thi Học kỳ 1A năm học 2021-2022 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến trên Google Classroom và Google Meet. Cùng với hướng dẫn thi trực tuyến, sinh...
Kỳ thi Học kỳ 1A 2021-2022: Hướng dẫn quy trình tham gia thi trực tuyến qua Google Classroom và Google Meet Kỳ thi đầu tiên của năm học 2021-2022 sẽ diễn ra từ 03/11 đến 14/11 theo hình thức trực tuyến. Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ tham gia thi các học phần do Phòng Đào tạo - Khảo thí tổ chức...
Giấy xác nhận sinh viên - Sinh viên HUTECH có thể nhận theo nhiều hình thức Cùng với hình thức thực hiện Giấy xác nhận sinh viên trực tuyến và nhận qua đường bưu điện, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã có thể nhận Giấy xác nhận sinh viên trực tiếp tại Trường. Cụ thể,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC