THÔNG BÁO MỚI
Đại hội đại biểu Đoàn khoa Quản trị Kinh doanh – Hướng đến sự toàn diện Sáng ngày 15/10/2010, Đoàn khoa Quản trị Kinh doanh đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa nhiệm kỳ VIII (2010-2012) tại Hội trường 2, trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM - 144/24 Điện Biên Phủ, F.25, Q.Bình Thạnh,...
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NHIỆM KÌ 2010 - 2012 CHI ĐOÀN ĐẦU TIÊN TRONG KHOA TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường Vụ Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiến hành Đại hội, hội nghị các chi đoàn tiến tới...
CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Đoàn thanh niên khoa Quản trị kinh doanh nhiệm kì 2008 - 2010 với cơ cấu gồm 07 đồng chí bao gồm 01 Bí thư Đoàn khoa, 01 Phó Bí thư Đoàn khoa và 05 ủy viên Ban chấp hành Đoàn khoa, ngoài ra còn có các đồng chí là cộng...
GIỚI THIỆU ĐOÀN THANH NIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Đoàn thanh niên Khoa Quản trị Kinh doanh là cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với quá trình hoạt động và phát triển của Đoàn thanh niên trường, Đoàn khoa Quản trị...
UNIVERSITY PARTNERSHIPS