SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp khóa 15 Cao đẳng năm học 2017-2018 - Sinh viên xem danh sách tại đây - Sinh viên xem kỹ kế hoạch thực tập tốt nghiệp để thực hiện đúng tiến độ.  
Danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp khóa 2014 ĐH_ đợt 2_NH 2017-2018 - Sinh viên xem danh sách GVHD tại đây - Sinh viên xem kỹ kế hoạch thực tập tốt nghiệp file đính kèm.  
Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 ĐH_NH 2017-2018 - Sinh viên xem danh sách tại đây - Sinh viên xem danh sách GVHD thực tập Tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp và thông báo kế hoạch thực hiện theo đúng kế hoạch.
Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp khóa 2014 ĐH_đợt 1 (Có nộp đơn tại VPK) - Sinh viên xem danh sách tại đây; - Sinh viên xem kỹ danh sách GVHD và Thông báo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên đăng ký thực tập đợt 1.  
Thông báo về việc Bộ môn hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2015 CĐ NH 2017-2018 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP. Hồ Chí...
Thông báo về việc Bộ môn hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp và Khóa luận TN khóa 2014 ĐH THÔNG BÁO V/v hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 đại học   Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp của khóa 2014 đại học. Khoa thông báo đến tất cả sinh viên đến dự buổi...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC