KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI HOÀN THÀNH XUẤT SẮC VIỆC ĐÁNH GIÁ NGOÀI KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN BẬC ĐẠI HỌC
 
Toàn cảnh lễ khai mạc kiểm định ngoài chương trình đào tạo Ngành Kế toán bậc đại học.
Sau một thời gian dài chuẩn bị công phu, chu đáo và kỹ lưỡng. Chương trình đào tạo ngành Kế toán của khoa Tài chính - Thương mại đã chính thức được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (CEA - HCM) đồng ý kiểm định.

PGS.TS Trần Văn Tùng, Trưởng khoa Tài chính - Thương mại báo cáo trước Đoàn kiểm định ngoài của Trung Tâm kiểm định chất lượng giáo dục (CEA) – Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Đoàn đánh giá ngoài của CEA - HCM đã chính thức làm việc với Trường và Khoa từ ngày 23/09/2019 đến ngày 26/09/2019. Dẫn đầu đoàn kiểm định đánh giá ngoài ngành Kế toán là PGS.TS. Nguyễn Hồng Sinh - Trưởng khoa Thư viện Thông tin trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học quốc gia TP.HCM cùng các kiểm định viên là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong kiểm định chất lượng giáo dục như TS. Dương Ngọc Hảo, ThS. Hoàng Thọ Phú và giám sát viên PSG.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam phó giám đốc phụ trách CEA.

Hồ sơ minh chứng phục vụ kiểm định ngoài chương trình đào tạo Ngành Kế toán bậc đại học – Khoa Tài chính – Thương mại (Hutech)
Sau một thời gian dài nghiên cứu hồ sơ minh chứng, tham quan cơ sở vật chất, dự giờ giảng và tiến hành các phiên phỏng vấn Giảng viên, Nhân viên, Sinh viên, Cựu sinh viên và nhà tuyển dụng. Đoàn kiểm định đã có những ấn tượng tốt đẹp với trường, Khoa và đánh giá cao công tác chuẩn bị của ngành Kế toán của Khoa Tài chính – Thương mại (Hutech)

Một phiên làm việc của Đoàn kiểm định ngoài của chương trình đào tạo Ngành Kế toán bậc đại học với Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Tài chính – Thương mại (Hutech)
Đoàn kiểm định ngoài phỏng vấn Lãnh đạo, các Nhóm viết báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kế toán bậc đại học của Khoa Tài chính – Thương mại (Hutech)
Ngay sau kết thúc đợt khảo sát, kiểm định chính thức tại trường đại học Công nghệ TP. HCM (Hutech), ngày 2 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở của Trung Tâm kiểm định chất lượng giáo dục (CEA) – Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đánh giá ngoài đã bỏ phiếu và chính thức công nhận với kết quả cao đối với chương trình đào tạo Ngành Kế toán bậc đại học của Khoa Tài chính – Thương mại – Trường đại học Công nghệ TP. HCM (Hutech) là chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng quốc gia mới nhất theo quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BGDDT ngày 14 tháng 3 năm 2016 – Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lương chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học của Bộ Giáo dục – Đào tạo.
Đây được xem là cột móc quan trọng khẳng định được chất lượng đào tạo của Khoa Tài chính – Thương mại nói riêng và của trường đại học Công nghệ TP. HCM (Hutech) nói chung đối với xã hội. Mong rằng người học và các bên liên quan (phụ huynh, doanh nghiệp, cựu sinh viên, …) tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong việc giáo dục, đào tạo và công ăn việc làm cho các em sinh viên Ngành kế toán - Hutech trong thời gian tới.
Tin và ảnh: Ngành Kế toán, Khoa Tài chính - Thương mại (Hutech)

 
 
14583173