SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 23/03/2024 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM     KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI                                                                                              THÔNG BÁO...
TRA CỨU GHẾ NGỒI SINH VIÊN DỰ LỄ TỐT NGHIỆP SÁNG THỨ BẢY 07/12/2019 Sinh viên tra cứu ghế ngồi dự lễ theo đường link sau:  https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-vi-tri-ngoi-le_TN Hướng dẫn tra cứu : - Chọn năm học : 2019-2020 - Nhập mã số sinh viên - Lick chọn :" Tôi không...
THÔNG BÁO V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày 07/12/2019 Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 07/12/2019 Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào sáng thứ bảy 07/12/2019 (cho sinh viên bậc ĐH và CĐ  các khoá được xét tốt...
TB V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày 07/09/2019 Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 07/09/2019 Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào chiều thứ bảy 07/09/2019 (cho sinh viên bậc ĐH và CĐ  các khoá được xét tốt...
Vị trí ghế ngồi sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp sáng thứ bảy 08-06-2019 Sinh viên tra cứu vị trí ngồi theo đường link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn Chọn : năm học 2018-2019-> nhập mã số sinh viên để xem vị trí ghế ngồi (số ghê gắn mặt sau của ghế) * Sinh viên dự lễ TN ngồi...
THÔNG BÁO V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày 08/06/2019 Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 08/06/2019 Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào sáng thứ bảy 08/06/2019 (cho sinh viên bậc ĐH và CĐ  các khoá được xét tốt...
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp HK1_2018-2019_Mã MH:ACC520 và Mã MH:FIN529 (có phòng hướng dẫn) Sinh viên xem kỹ ke hoạch thực tập tốt nghiệp HK1_2018-2019_Mã MH:ACC520 và Mã MH:FIN529
Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp khóa 2014 Đại học, 15 Cao đẳng - Sinh viên tra khóa 14 đại học, 15 cao đẳng ngành Kế toán, Tài chính Ngân hàng tra cứu kết quả xét tốt nghiệp tại đây - Mọi thông tin thắc mắc liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo - Khảo thí trước ngày 08/9/2018.  
Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 ĐH_NH 2017-2018 - Sinh viên danh sách bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 ĐH:  Tại đây - Sinh viên xem kỹ thông báo về việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp file đính kèm. - Sinh viên xem hội đồng bảo vệ và phòng bảo vệ (cột...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×