SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - CET443 - HK2 - NH 19-20 - DOAN_45 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP MÃ MÔN HỌC CET443 NHÓM 01 LỚP DOAN_45 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 4 NGÀY 13/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.08.04. -...
THÔNG BÁO SINH VIÊN NGÀNH CẦU ĐƯỜNG K15 ĐỢT 2, NGÀNH QLXD K16 ĐĂNG KÝ ĐATN (đợt T5/2020)   - Sinh viên Ngành Kỹ thuật công trình giao thông k15 đợt 2:  nộp đơn xin nhận đề tài tốt nghiệp và bảng điểm do Phòng Đào tạo cấp. Từ ngày 11/05/2020 đến hết ngày 15/05/2020 (biểu mẫu nhận đề tài tốt...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - JCET444 - HK1 - NH 19-20 - 17DXDJA1 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC JCET444 NHÓM 01 LỚP 17DXDJA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 7 NGÀY 11/01/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - JCET444 - HK1 - NH 19-20 - 17DXDJA1 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC JCET444 NHÓM 01 LỚP 17DXDJA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 03/01/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG A.05.10....
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453 - HK1 - NH 19-20 - 17DKXA1 - NHÓM 01 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 01 LỚP 17DKXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 26/12/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 07H00 TẠI PHÒNG A.07.02. - Lưu...
THÔNG BÁO THAM QUAN NHÀ MÁY NGÀY 17/12/2019 KHOA XÂY DỰNG TỔ CHỨC THAM QUAN NHÀ MÁY CHO SINH VIÊN CÁC LỚP 16DXDA1, 16DXDA2, 16DXDA4, 18DXDB1, 18DXDA1, 18DXDA2   - Nội dung: Tham quan, tìm hiểu dây chuyền sản xuất của Nhà máy thép Việt - Nhật...
LỊCH BẢO VỆ ĐA NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH - CET449 - HK1 - NH 19-20 - 17DXDA1, 17DXDA2 - NHÓM 04,06 - THẦY TRUNG - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 04, 06 LỚP 17DXDA1, 17DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 03/12/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC 15H00 TẠI...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH - CET449 - HK1 - NH 19-20 - 17DXDA1, 17DXDA2 - NHÓM 04,06 - THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 04, 06 LỚP 17DXDA1, 17DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 28/11/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK1 - NH 19-20 - 16DXDA1, 16DXDA4 - NHÓM 02, 03 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 02, 03 LỚP 16DXDA1, 16DXDA4 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 26/11/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 12 LÚC 17H00 TẠI PHÒNG...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×