THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC MÔN THÍ NGHIỆM - HK2 NĂM 12-13

SV xem kỹ lịch học, đi học đúng buổi. Nghỉ 1 buổi sẽ không được nộp bài báo cáo và chấm điểm.

0