Lịch bảo vệ đồ án BTCT 2 - GVHD: Nguyễn Việt Hưng
Lịch bảo vệ Môn Đồ án BTCT 2 - GVHD: Nguyễn Việt Hưng, cụ thể như sau:

Lớp 13LDXD01 - Tối thứ 6 (25/09/15) Từ 18g00 đến 20g15 - Phòng B-06.10
Lớp 13D2XD02 - Tối thứ 7 (26/09/15) Từ 18g00 đến 20g15 - Phòng B-06.10
14554550