LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG LỚP 15LDXD01,15D2XD02 VÀ CÁC LỚP TỐI ( THẦY TUẤN)
 
- THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG LỚP 15LDXD01 VÀ 15D2XD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI BẢO VỆ THỨ 5 NGÀY 01/02/2018 CA 5 TẠI PHÒNG A-04.30.

- CÁC BẠN SINH VIÊN LỚP 14DXD03,04 VÀ CÁC BẠN SV LỚP TỐI CHƯA BẢO VỆ MÔN KỸ THUẬT THI CÔNG THÌ THỨ 5 NGÀY 01/02/2018 CA 5 LÊN BẢO VỆ LUÔN TẠI PHÒNG A-04.30.

- Lưu ý: đây là đợt bảo vệ cuối cùng lớp thầy Tuấn nếu sinh viên không lên bảo vệ xem như không đạt điểm đồ án và không được thắc mắc khiếu nại về sau . Sinh viên xem đúng lịch và đi bảo vệ đồ án đúng giờ, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa xây dựng gặp cô Thuận.

TRÂN TRỌNG!

14568836