LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH (THẦY TRUNG)
- THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH CÁC LỚP VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI BẢO VỆ CHỦ NHẬT NGÀY 11/03/2018 CA 3,4 TẠI PHÒNG A-04.10.

- Lưu ý: đây là đợt bảo vệ cuối cùng lớp thầy TRUNG nếu sinh viên không lên bảo vệ xem như không đạt điểm đồ án và không được thắc mắc khiếu nại về sau . Sinh viên xem đúng lịch và đi bảo vệ đồ án đúng giờ, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa xây dựng gặp cô Thuận.

TRÂN TRỌNG!

14569095