DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐATN NGÀNH XD DD&CN VÀ NGÀNH CẦU ĐƯỜNG KHÓA 2014
SINH VIÊN XEM DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ BẢO VỆ
THEO FILE ĐÍNH KÈM:
NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

- HỘI ĐỒNG 1: A06.15
- HỘI ĐỒNG 2: A08.10
- HỘI ĐỒNG 3: A08.14


NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG:

- Hội Đồng 1: B10.05


+ SINH VIÊN CÓ MẶT LÚC 6H30 NGÀY 21/01/2019
+ SINH VIÊN ĂN MẶC LỊCH SỰ: -  NAM QUẦN TÂY ÁO SƠ MI,
          -  NỮ ÁO DÀI HOẶC VÁY ĐEN ÁO SƠ MI TRẮNGLƯU Ý: SINH VIÊN ĐẾN TRỄ SAU THỜI GIAN QUY ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP.
14574282