THÔNG BÁO SINH VIÊN NỘP BÀI ĐATN HỆ LIÊN THÔNG,VB2 NGÀNH DD&CN
SINH VIÊN NỘP BÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

- NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP:
 + ĐỢT 1:  nộp bài chiều từ 12h30 đến 15h00 ngày 25/03/2019 phòng A06.01
 
 + ĐỢT 2:  nộp bài chiều từ 12h30 đến 15h00 ngày 01/04/2019 phòng A06.01


- Sinh viên nộp bao gồm:
  + nộp toàn bộ tài liệu thuyết minh, phụ lục, bản vẽ bản CHÍNH THỨC có ký tên GVHD.
  + nộp phiếu theo dõi tiến độ bản gốc.
  + nộp 1 USB theo nhóm GVHD ( toàn bộ sinh viên của một nhóm GVHD chép toàn bộ tài liệu, số liệu của ĐATN vào USB )

- lưu ý:
  + sinh viên đi đúng thời gian trên để nghe quy chế và nội dung quan trọng, khoa không giải quyết bất kì trường hợp nào nếu sinh viên không thực hiện đúng theo quy định.
  + Thời gian bảo vệ sẽ thông báo trực tiếp vào ngày sinh viên nộp bài.
  + khi nộp bài sinh viên cần kiểm tra kỹ thông tin, tên đề tài, nếu sai sót báo ngay cho A.Trưởng.
  + Mọi thông tin sinh viên liên hệ văn phòng khoa xây dựng gặp A.Trưởng, SĐT: 02835120292.

 
14575076