THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN SV VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GV HKII 2018 - 2019
Trong năm học 2018 - 2019, quá trình lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 2 sẽ chính thức được triển khai từ nay đến ngày 15/07/2019 (nghĩa là trước khi sinh viên bắt đầu bước vào kỳ thi học kỳ 2B cho đến khi kết thúc kỳ thi học kỳ 2B). Mỗi sinh viên sẽ căn cứ theo lịch thi của mình để tham gia hoạt động khảo sát.
 
Sinh viên xem thông tin và thực hiện khảo sát đúng tiến độ, link thông tin khảo sát: 
Hoạt động “Lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên” cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên. Những ý kiến đóng góp đánh giá thiết thực sẽ là tiền đề để Ban giám hiệu và lãnh đạo nhà trường tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy trong Trường.
 
14576644