LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BTCT2 - 424074 - HK2 - NH 18-19 - 16LDXD02,17D2XDB1 - NHÓM 01,02 - CÔ LINH
THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424074 NHÓM 01,02 LỚP 16LDXD02, 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: 

CHỦ NHẬT NGÀY
14/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 08H00 TẠI PHÒNG B-07.02.

- Lưu ý: đây là đợt BẢO VỆ ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 18 - 19) nếu sinh viên không đi BẢO VỆ sẽ không có thắc mắc khiếu nại điểm về sau. Sinh viên xem đúng lịch và đi BẢO VỆ đồ án đúng giờ, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa xây dựng.
14576690