THÔNG BÁO NGHỈ HỌC HỆ THỐNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH (CET104) - NHÓM 01 - HK3 - HOCHE_317 - THẦY HIỆP
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN HỆ THỐNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

- MÃ MÔN HỌC: CET104

- NHÓM 01

- LỚP: HOCHE_317

- THỜI GIAN NGHỈ: THỨ 2 (15/07/2019) - CA 1, 2

- THỜI GIAN ĐI HỌC LẠI: THỨ 4 (17/07/2019) - CA 1, 2


 
14576824