THÔNG BÁO DANH SÁCH CHÍNH THỨC KHÓA 2015, LIÊN THÔNG ĐƯỢC NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9
Danh sách sinh viên chính thức được nhận đồ án tốt nghiệp đợt tháng 9/2019:
(đang cập nhật)

Các sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án, bắt buộc tham dự Buổi phổ biến và hướng dẫn các quy định của đồ án tốt nghiệp và nhận mã đề.
  • Thời gian: 8h00 sáng Thứ hai, ngày 16/09/2019
  • Địa điểm: phòng A08.01
 Ghi chú: Sinh viên đủ điều kiện vui lòng đóng học phí ĐATN qua ngân hàng đến hết ngày 22/09/2019. Mức học phí xem tại link sau:
http://taichinh.hutech.edu.vn/taichinh/i330-thong-bao-ve-muc-hoc-phi-ap-dung-cho-bac-cao-dang,-dai-hoc-trong-nam-hoc-20192020.aspx

 
14577740