THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÔN "KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG" - 17LDXDA1 - THẦY HƯNG
MÔN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG 
LỚP 17LDXDA1

NGHỈ HỌC: CA 5  NGÀY THỨ 7 (21/09/2019)


PHÒNG HỌC: B-09.04
14577847