THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC MÔN "KẾT CẤU THÁP - TRỤ" (421018) - 17LDXDA1 - NHÓM 01 - HỌC KỲ 1B - THẦY GIANG
MÔN KẾT CẤU THÁP - TRỤ (421018) - NHÓM 01

LỚP 17LDXDA1 - HK1B

NGHỈ HỌC CHỦ NHẬT, NGÀY 01/12/2019
14580352