LỊCH DUYỆT ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HK1 - 19-20 - 17LDXDA1, 17HXDB1 - NHÓM 02, 03 - THẦY TUẤN
THỜI GIAN DUYỆT ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 02, 03 LỚP 17LDXDA1, 17HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: 

THỨ 4 NGÀY
25/12/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG A.04.31.

- Lưu ý: đây là đợt HỌC ĐỒ ÁN HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 19 - 20) nếu sinh viên không đi HỌC sẽ không có thắc mắc khiếu nại điểm về sau. Sinh viên xem đúng lịch và đi HỌC đồ án đúng giờ, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa xây dựng.
14580883