THÔNG BÁO NỘP ONL CÁC CHỨNG CHỈ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN LIÊN THÔNG
Sinh viên đọc kỹ thông báo trong file đính kèm.
 
14583942