THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC LỚP AUTOCAD (CAP201) - 19HXDA1 - NHÓM 01 - THẦY TÙNG
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

MÔN HỌC: AUTOCAD (CAP201)

NHÓM MÔN HỌC: 01

NGHỈ HỌC CA 5 THỨ BA (05/05/2020)

PHÒNG: B-09.07

GIẢNG VIÊN: PHẠM BÁ TÙNG

SINH VIÊN ĐI HỌC LẠI BÌNH THƯỜNG: THỨ SÁU ( 08/05/2020)
14584010